Arkivbildare: FOTOGRAF KNUT BRYDOLF

Grunduppgifter

FOTOGRAF KNUT BRYDOLF
Axel Wester Eftr. Knut Brydolf Kungsgatan 13, Eskilstuna
163
1905 - 1933
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Fotograf Knut Brydolfs arkiv spänner egentligen över flera fotografer och ateljéers verksamhetstid. Knut Sigfrid Brydolf föddes 16 juni 1867. (För information om Knuts familj och syskon: se förteckning nedan.) Han blev den förste fotografen med fast ateljé i Kumla, dit han kom 1897 efter att tidigare haft fotografiska uppdrag vid bland annat regementet i Sannahed. Uppdragen vid Sannahed fortsatte han med då han öppnade en filial till sin Kumlaateljé på just nämnda plats. År 1905 lämnar han Kumla för Eskilstuna där han i oktober samma år tar över Axel Westers ateljé i "F O Nilssons hus" vid Kungsgatan 13-Careliigatan 8. Verksamheten fortsatte till omkring 1936 då Olle Forslund tar över och driver verksamheten vidare under namnet Fotograf Forslund, Brydolfs eftr. Forslund har tidigare förekommit i ateljén enligt en bilduppgift från 1918. Han var annars knuten till AB Foto innan han startade eget. Under namnet Forslunds eftr. drevs verksamheten vidare efter Forslunds frånfälle av Sven Siljemar och Lars-Erik Rannegårdh. Rannegårdh (tidigare Eriksson), som varit elev hos Forslund, arbetade 1942 vid en ateljé i Trollhättan. Där träffade han fritidsfotografen Sven Karlsson som arbetade extra i ateljén. De två slog sig samman och övertog Forslunds ateljé 1943. Eftersom det redan fanns en fotograf Karlsson i Eskilstuna blev Sven Karlsson Sven Siljemar. Rannegårdh blev kvar i firman till 1946 då han startade Expressbild, L E Rannegårdh på Ruddammsgatan 24. Siljemar fortsatte på egen hand till 1950 då ateljén överläts till Johan Norland som drev den under namnet Centralfoto. Silkjemar arbetade efter Eskilstunaperioden i Köpenhamn, Trollhättan och Borås. Förutom sedvanligt ateljéarbete utförde Ateljé Forslund allt laboratoriearbete och en hel del reportagefotografering åt såväl Eskilstuna-Kuriren som Folket under hela 1940-talet. År 1951 flyttade Teddy Aarni från Karlskoga till Eskilstuna och köpte ateljén där han samma år startade Studio Aarni. För vidare information om Aarni: se Studio Aarnis arkiv. Informationen hämtad från Fotografer i Eskilstuna 1840-tal - 1950-tal, Stellan Wiberg, Eskilstuna 1996 samt Kumla kommuns hemsida: www.kumla.se/texter/bilddatabas/fotograf.htm Svenska Fotografers förteckning för 1899 och 1911: www.genealogi.se/pdf/1911.pdf KNUT BRYDOLF MED FAMILJ (Född-död) Knut Brydolf, fotograf (1867-1944) Ester Brydolf, f Ekström, hustru (1876-1952) Barn: Ebba, sjuksköterska (1900-1964) Sigrid, farm.kand. vid Apoteket Kronan i E-tuna (1901-1981) Ernst, fil.doktor, lektor (1902-1969) Gunnar, teckningslärare (1904-1977) Margit (1906-1909) Robert (1907-1908) Arne, tandläkare (1909-1972) Ingrid, receptarie vid Apoteket Kronan i E-tuna (1911-1974) Karin (1913-1913) Gunnel, skolkökslärarinna (1915-1940) Elvan, barnträdgårdslärarinna (1919-1943) Knuts föräldrar: Gustaf Sigfrid Brydolf, far (1829-1876, död i Tyskland) Sofia Maria Brydolf, f Adlers (1834-1908) Knuts syskon: Gustaf, inspektor vid lantbruk (1860-1943) Anna, handarbetslärarinna (1863-1950) Erik, doktor (1864-1939) Sigrid (1866-1883) Ernst (1868-? avled i USA) Elsa, kontorist (1875-1926) Knut, fotograf (1867-1944) Herman (1869-1981) Uppgifterna rörande Knut Brydolfs familj och syskon kommer från hans bror Gustafs sondotter Ulla-Mina Brydolf (Snickarvägen 1 B, 191 40 Sollentuna, tel 08-967622). Brev 02-11-14.

Placering

53

Länkar

Det finns inga länkar