Arkivbildare: ÖJA- VÄSTERMO ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING U.P.A.

Grunduppgifter

ÖJA- VÄSTERMO ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING U.P.A.
164
ÖJA, VÄSTERMO
  • 048415000 Öja församling (D-län)
INLEDNING Öja-Västermo elektriska distributionsförening u p a bildades hösten 1919. De första elektriska anläggningarna togs i bruk den 1 oktober 1921. Fr o m den 1 februari 1982 övertogs driften och underhållet av distributionsnätet av Älvkarleby Kraftverk, Västeråsdistriktet. Föreningens verksamhet upphörde enligt årsstämmobeslut den 26 april 1982. Arkivhandlingarna har överlämnats av siste ordföranden, Allan Karlsson i Alberga, och kanslisten Ingrid Sköld i Husby.

Placering

72

Länkar

Det finns inga länkar