Arkivbildare: EMTIVERKEN

Grunduppgifter

EMTIVERKEN
166
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING I boken Beskrivning över Eskilstuna med omnejd (1938) står följande att läsa om Emtiverken: Firman grundades år 1925 under namn av Eskilstuna Metall- & Thermosindustri, K.S. Flodell, varvid den huvudsakliga tillverkningen utgjordes av thermosflaskor samt kuvertnysilver av högre kvalitet. Tillverkningen utökades sedan att även omfatta skålar, karotter, fat m.m. i försilvrat utförande jämte diverse artiklar av tenn, varav idrottspriser av tenn utgöra en betydande del av tillverkningen. Vidare har firman stor omsättning av handgraverade samt oxiderade väggtallrikar i tenn, vilka genom sitt konstnärliga utförande blivit allmänt kända. År 1930 upphörde firman tillverka thermosartiklar och i samband med detta ändrades firmanamnet till Emtiverken, vilket utgör initialerna på det föregående namnet, och voro dessa initialer inarbetade och välkända. Firman har dessutom specialiserat sig på tillverkning av motivpräglade reklamartiklar i såväl tenn som försilvrat utförande. Förutom sin standardtillverkning utför firman en betydande del artiklar efter ritningar och modeller, och speciellt i försilvringsavdelningen mottages mycket gods från andra fabriker för försilvring.

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar