Arkivbildare: ESA AB

Grunduppgifter

ESA AB
169
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING ESA AB bildades den 2 mars 1937 av bl.a. direktör Hugo Lindeberg och kamrer John Claeson. Bolagets verksamhet hade till föremål "att idka tillverkning och försäljning av diverse maskiner och apparater samt övriga fabriksalster, som bolaget kan finna lämpliga, ävensom att köpa, sälja och förvalta fast egendom". Det första fastighetsköpet gjordes den 1 april 1938. Då köpte ESA AB tomt nr 1i kvarteret Nåldynan i Eskilstuna och drygt en månad senare köptes även tomt nr 2 i samma kvarter. Den senare tomten såldes emellertid till Eskilstuna Separator AB (se dess arkiv) - som ägdes av dir. Lindeberg och kamrer Claeson - fyra månader efter köpet. Verksamheten kom aldrig igång på allvar, redan i deklarationshandlingen från 1939 står det att "rörelsen har legat i avveckling". Bolaget handlade emellertid med aktier, obligationer och andra värdepapper i flera bolag, bl.a. i AB Briefabriken, Triohus AB och AB Punker - i vilka Lindeberg och Claeson var delägare. I början av 1940-talet hade ESA AB som avsikt att bedriva tillverkning och försäljning av manglar, tvättmaskiner och vattenvärmare, men pga kriget var det svårt att skaffa material. Under 1946-1947 försökte bolaget importera kylskåp från Amerika, men fick inga importlicenser. Under år 1950 sålde ESA AB sina börsnoterade aktier till direktör Claeson - den forne kamreren - och hans fru Elin Claeson samt till en viss frk Karin Arvidsson. Aktiemajoriteten innehades nu av John Claeson. I protokollet från bolagsstämman den 26 juni 1956 framgår det dessutom att stämman - i närvaro av de tre ovan nämnda ägarna - egenhälligt beslutade att bolaget skulle sälja sina aktier i AB Punker, AB Brifabriken, Triohus AB och Compania Luso Sueca till dir. Claeson. Denne hade därmed aktiemajoriteten i minst fyra Eskilstunabolag, nämligen ESA AB, AB Punker, AB Brifabriken och Triohus AB (se dess arkiv), vilka han också hade varit med om att bilda. År 1960 försattes ESA AB i konkurs.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar