Arkivbildare: ESKILSTUNAORTENS SEMINFÖRENING U.P.A.

Grunduppgifter

ESKILSTUNAORTENS SEMINFÖRENING U.P.A.
170
1943 - 1962
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Första sammanträdet hölls på tingshuset i Eskilstuna den 6 november 1943, där initiativtagaren Folke Sjöstedt, Alvesta gård hälsade välkommen. Intresset var stort och man startade föreningen med att hyra in sig på Ekeby gård. Vid starten tecknade 170 medlemmar 2100 kor. Sista styrelsesammanträdet inom Eskilstunaortens seminförening hölls den 11 november 1962, då samgående med Sörmland inleddes. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzén, Timmervägen 56, 633 69 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1995 av Ivar Stenberg. Den 9 juni 1999 inlämnade Bertil Rättzén ytterligare en leverans till Företagens arkiv i Sörmland. De förtecknades samma månad och år av Ann-Marie Asplund.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar