Arkivbildare: ESKILSTUNA ELEKTRISKA AKTIEBOLAG

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ELEKTRISKA AKTIEBOLAG
173
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Sedan Eskilstuna stad erhållit elektrisk gatubelysning år 1890, bildades fem år senare ett bolag vars ändamål var att bygga en centralstation för distribution av elektrisk energi till privata abonnenter. Man inbjöd till aktieteckning och det erforderliga aktiekapitalet var snart fulltecknat. En av stadsfullmäktige till Munktells mek. verkstad i maj 1895 beviljad koncession på tio år för framdragning över stadens område av isolerade ledningar fick övertagas av bolaget och arbetet påbörjades genast. Den 22 november samma år kunde bolaget för första gången släppa ström på nätet. Bolaget begärde i flera omgångar förlängd koncession, men ett antal reservanter i stadsfullmäktige ansåg, att det bästa för staden var att själv få bygga ett eget elektricitetsverk. Efter långa förhandlingar beslöt stadsfullmäktige den 10 oktober 1912 att övertaga Elektriska bolagets rörelse och tillhörigheter från den 1 juni 1913. För tiden därefter, se Eskilstuna stad. Gas- och elektricitetsverkets arkiv. Arkivalierna påträffades i ovannämnda kommunala arkiv. De har ordnats och förtecknats i maj 1977 av arkivassistent Harry Oscarsson. Litteratur: Elektricitetsverket i Eskilstuna 1895-1920.

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar