Arkivbildare: ESKILSTUNA ELEKTRISKA BYRÅ AB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA ELEKTRISKA BYRÅ AB
Eskilstuna Elektriska Byrå
174
1918 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Firman grundades år 1918 i Flen av ingenjör Sven Isidor Johansson. År 1925 flyttades verksamheten till Eskilstuna under namnet Eskilstuna Elektriska Byrå med adress Köpmangatan 66. Rörelsen omfattade dels installation av elektriska anläggningar och dels försäljning av elektrisk material, armatur och radio. Installationsavdelningen utförde alla slag av elektriska installationer och reparationer för kraft, belysning, ringledning, ljussignal och centralantennanläggningar. Firman drev dessutom fullständig elektrisk lindarverkstad för reparation av alla slag av motorer och tranformatorer, jämte förstklassigt utrustad radioverkstad. Ur litteratur: Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, Stockholm 1938, sid 66. Utrag ur bolagsstämmoprotokoll, den 25 november 1948; § 11. I enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen av den 14 sep. 1944 beslöts, att följande paragrafer i hitintills gällande bolagsordning skulle ändras och lyda sålunda: § 1: "Bolagets firma är Eskilstuna Elektriska Byrå Aktiebolag." § 2: "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva elektr. installationsrörelse samt handel med elektr. material och armatur samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet". 1978 förvärvades Eskilstuna Elektriska Byrå AB (EEA) av Närkes Elektriska AB NEA-Gruppen. Eskilstuna Elektriska Byrå AB har då 35 anställda och omsätter 8 miljoner. År 1979 flyttar firman till en nybyggd fastighet i industriområdet Valhalla, med adress Fabriksgatan 7 i Eskilstuna. Från och med årskiftet 1987-1988 kommer Eskilstuna Elektriska AB att fungera som eget bolag och ej som tidigare som dotterbolag till Västmanlands Elektriska AB. 1989 tillkommer en filial i Strängnäs med namn Strängnäs Elektriska. År 1992 tillkommer ytterligare en filial i Flen, med namn Södermanlands Elektriska i Flen. Idag 1998 bedrivs installationsverksamhet samt grossistförsäljning av elektrisk installationsmatrial, med totalt 65 anställda och en omsättning på 45 miljoner. Handlingarna avhämtades ho VD Anders Mark, Eskilstuna Elektriska AB, i januari 1998, och förtecknades under juni 1998 av Ann-Marie Asplund.

Placering

29

Länkar

Det finns inga länkar