Arkivbildare: ESKILSTUNA FABRIKSAKTIEBOLAG

Grunduppgifter

ESKILSTUNA FABRIKSAKTIEBOLAG
175
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING På 1870-talet anlade Adolf Fredrik Hedengren en fabrik för tillverkning av diverse klenare järn- och stålmanufakturer. År 1896 övertogs denna fabrik av Eskilstuna Smidesfabrik Aktiebolag och samtidigt upptogs tillverkning av bultartiklar. År 1908 inköptes företaget av det nybildade Eskilstuna Fabriksaktiebolag,och tillverkningen kom att omfatta uteslutandebultartiklar, såväl kallslagna som varmsmidda. Under årens lopp har Fabriksbolaget, som företaget i dagligt tal kallas, successivt utökat sitt tillverkningsprogram med flera nya produkter. 1912 upptogs tillverkning av transmissionskedjor, såsom rullkedjor, Galls- och smörjkedjor. 1933 övertogs Fabriksbolaget av Bultfabriks AB i Hallstahammar, samtidigt som tillverkningen av stålfönster typ Fenestra flyttades till Fabriksbolaget. Så småningom visade det sig, att kedjpr och fönster skulle bli Fabriksbolagets bärande tillverkningar. Bulttillverkningen kom mer och mer att koncentreras till Hallstahammar och upphörde helt under 1950-talet. Verksamheten var under de första årtiondena förlagt till lokaler i hörnet av Kungs- och Bruksgatorna. Som en följd av produktionsökningen har fabrikslokalerna upprepade gånger måst utvidgas, och för att för överskådlig tid säkerställa tomtmark för ytterligare expansion inköptes 1917 kvarteret Vesslan, ett industriområde, omfattande över 47.000 m2 vid bortre Kungsgatan i väster. Här uppfördes 1919 en fabriksbyggnad, som tillbyggdes 1942 och 1960, och som nu helt disponeras för kedjetillverkning. Efter diverse ombildningar under 1980-talet heter företaget numera FB Kedjor AB och är inriktat enbart mot kedjetillverkning. Sedan år 2001 är företaget en del i teknikhandelskoncernen Addtech. FB Kedjor AB finns kvar i Eskilstuna och har bland annat tillverkning av egendesignade kedjeprodukter i sin verkstadslokal i staden. Arkivhandlingarna avlämnades i januari 1991 av Gösta Forsberg, Granitgången 21, Eskilstuna. De har förtecknats i januari - februari 1991 av arkivassistent Ivar Stenberg. TILLVERKNING: Svarta och blanka bultartiklar, transmissionskedjor, såsom rull- galls- och smörjkedjor, smidesjärnfönster, luftskyddsrumsdörrar.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar