Arkivbildare: ESKILSTUNA GLASBRUK

Grunduppgifter

ESKILSTUNA GLASBRUK
177
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Eskilstuna glasbruk (1938-1940) Ett i Arboga år 1933 grundat glasbruk överflyttades 1938 till nyuppförda fabriksbyggnader vid Balsta i Eskilstuna under firmanamnet Eskilstuna glasbruk. I rörelsen var nedlagt ett kapital på 250.000 kronor och antalet arbetare uppgick år 1938 till 35 personer. Chef för glasbruket var fabrikör Einar Axel Berglund som också var ägare av fabiksbyggnaden vid Balsta. År 1940 hade fastigheten ett taxeringsvärde på 85.000 kronor. Tillverkaren vid glasbruket omfattade alla slag av buteljer för bryggerier, honungsburkar, mjölkflaskor samt literbuteljer. Det första verksamhetsåret uppgick tillverkningsvärdet till cirka 400.000 kronor. Någon export förekom inte, men planer på att sälja utomlands fanns redan år 1938 då man startade Eskilstuna glasbruk. I början av år 1939 sökte man arbetskraft till glasbruket i Eskilstuna. Den 17 januari hade företaget bl.a. en platsannons i tidningen Smålandsposten. Annonsen lockade mängder av sökande från hela Sverige. Det fanns under 1930-talet ett stort antal arbetslösa glasarbetare. Under mellankrigstiden lades flera glasbruk ned än som startades. Med få undantag var de nedlagda glasbruken små med färre än 100 anställda. Kalenderåret 1939 fanns det 21 stycken anställda vid Eskilstuna glasbruk. Det var 15 glasarbetare. 1 hyttmästare som hette Anders Elgström, 2 kassörer, 1 mekaniker, 1 smältare och 1 synare. Redan två år efter starten av Eskilstuna glasbruk lased det ned. Denna text inlämnades 2007-10-04 av Sören Falebäck från Eskilstuna stadsmuseer. Texten är hämtad ur Eskilstuna som industristad 1939 och Länskalender 1940. Handlingarna har år 1978 överlämnats av landsarkivet i Vadstena.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar