Arkivbildare: ESKILSTUNA SEPARATOR AB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SEPARATOR AB
205
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Eskilstuna Separator AB började troligtvis år 1900 under namnet Eskilstuna Separator E G Jordan, C A Wester. År 1902 bildades AB Eskilstuna Separator. Företaget gick i konkurs 1922 med verksamheten återupptogs samma år. Följande historik om Eskilstuna Separator AB är hämtad från Beskrivning över Eskilstuna med omnejd: Omkring år 1897 började några duktiga arbetare med separatortillverkning i Eskilstuna, vilken sedermera, år 1902, omhändertogs av ett bolag och nu vuxit upp till en storindustri. Bolaget hade från första stund inriktat sig på att tillverka kvalitetsprodukter. Direktör Hugo Lindeberg, som år 1903 tog hand om bolagets ledning, har alltid varit synnerligen angelägen att installera de mest moderna arbetsmaskiner och tillämpa de tekniskt mest moderna tillverkningsmetoderna. Under bolagets första år inköptes en del detaljer färdiga från andra håll, och endast huvuddelarna tillverkades på bolagets fabrik, som ej var så stor. Undan för undan har emellertid den ena detaljen efter den andra inkopplats i bolagets tillverkningsserie. År 1936 utökades fabrikslokalen med 15.000 kvadratfots yta och samtidigt moderniserades maskinparken ytterligare, så att produktionskapaciteten kom upp i 40.000 separatorer per år. Endast handseparatorer tillverkas, och genom att koncentrera sig på dessa kan bolaget ständigt ligga i första planet. En effektiv renskumning, lätt och behaglig gång samt stor hållbarhet äro utmärkande drag hos bolagets separatorer. Varje detalj i dessa är numer tillverkad vid bolagets egna verkstäder. Allt material, som användes, undersökes och provas ingående innan det tillåtes komma ut i verkstäderna för att förvandlas till axlar, hjul och andra viktiga delar i separatorn. Svenska bruk leverera allt material. Hand i hand med utbyggandet av sina verkstäder har Eskilstuna Separator AB fullkomnat sin exportorganisation och intensifierat försäljningsarbetet. Försäljningsfilialer finnas i Finland, Tyskland, Australien och Amerika. På andra marknader har bolaget generalagenter. Såväl inom Sverige som på många utländska fält bedriver bolaget försäljning direkt till lantbrukare. Hur betydande den utländska försäljningen är visas därav, att Eskilstuna Separator AB exporterar mellan 92 och 96 % av hela sin tillverkning. Många av exportkunderna föra separatorerna från Eskilstuna sedan 25 à 30 år tillbaka.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar