Arkivbildare: ESKILSTUNA STÅLPRESSNINGS AB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA STÅLPRESSNINGS AB
207
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
ESKILSTUNA STÅLPRESSNINGS AB INLEDNING Nedanstående historik om Eskilstuna Stålpressnings AB - nuvarande Alfa-Laval - är hämtad ur Beskrivning över Eskilstuna med omnejd (1938): "Bolaget bildades 1893 och har från en ringa början arbetat sig upp till ett av de största industriföretagen i Eskilstuna. Det tillhör sedan flera år Separator-koncernen, som hos bolaget låter tillverka diverse detaljer till sina världsberömda separatorer och mjölkningsmaskiner. Förutom nämnda detaljer, som utgöra huvudparten av tillverkningen, tillverkas bl.a. mjölktransportflaskor och mjölksilar samt diverse mejeriutensilier. Pressbolaget var det första företaget i Sverige, som upptog tillverkningen av helpressade flaskor. För svenska såväl som utländska försvarsärenden tillverkas stålhjälmar, mantlar till torpeder och minor samt kokkärl och kantiner. Vidare utför bolaget alla slag av pressnings- och svetsningsarbeten av rostfri såväl som vanlig plåt, lackering, förtenning och galvanisering. På senare tid har bolaget upptagit fabrikationen av vägskyltar av präglad plåt. Dessa skyltar äro numera standardiserade såväl till form som tecken och färg enligt kungl. förordning och försäljningen av desamma har överlåtits på ett särskilt försäljningsbolag, Trafik- & Vägmärken AB, Stockholm. Det rostfria stålet har med stor hastighet erövrat såväl hemmen som industrien. Bolaget har sedan en del år tillbaka upptagit tillverkningen av åtskilliga rostfria artiklar, och bolaget är numera en av de största fabrikanterna i landet. För det moderna köket såväl i hemmen som i hotellen och restaurangerna tillverkas alla slags kolkkärl, kastruller, kaffepannor, trattar, silar, durschslag, karotter, serveringsbrickor, bunkar etc. För sjukhus och andra allmänna inrättningar torde förutom ovan nämnda även kunna framhållas sopp- och såsskålar, hinkar, transportabla klosetter, spottkoppar m.m. För charkuterier levereras press- och pastejformar, kött- och fläskfat, köttlådor, bärtråg, uppläggningsfat m.m. Även för apotek och laboratorier tillverkas diverse utensilier av rostfritt material. Pressbolaget tillverkar även stålinredningar, vilka hopbyggas av standardiserade delar, medgivande ett stort antal kombinationer. Dessa inredningar ha funnit vidsträckt användning i fabriker, lager, förråd, kontor, arkiv, bibliotek etc. och ha tilldragit sig stort intresse, enär de alltid representera ett bestående värde och en tillgång, vilken vid flyttning eller förändringar på grund av byggarbeten inte minskar i värde. Vid bolagets valsverk i Skogstorp, cirka 5 km sydväst från Eskilstuna, utvalsas den för fabrikationen vid fabriken i Eskilstuna erforderliga plåten. Här framställes sålunda såväl varm- som kallvalsad plåt av olika kvaliteter ävensom antimagnetisk lancashireplåt. På grund av valsverkets stora kapacitet tillverkas även plåt för avsalu. Valsverket, som är fullt modernt utrustat, erhåller liksom fabriken i Eskilstuna den elektriska energien från den likaledes i Skogstorp uppförda kraftstationen." Bakom grundandet av Eskilstuna Stålpressnings AB stod ingenjör Gustaf Viktor Larsson. Verksamheten började i en fabrikslokal vid Bruksgatan 1893. År 1904 köptes en hydraulisk press på 575 ton in. Genom den kunde företaget börja tillverka bl a skal till minor och torpeder. Några år senare togs ännu ett steg i företagets utveckling genom anläggandet av ett kraftverk och ett valsverk i Skogstorp som togs i bruk 1908. Då hade företaget redan två år tidigare flyttat till den nya industribyggnaden vid Gymnastik- och Västermarksgatorna. År 1906 fick Stålpressen också ett leveransavtal med Gustav de Lavals företag AB Separator. Avtalet innebar att Stålpressen tillverkade detaljer till separatorer vilket ledde till en kraftig expansion av företaget. Företagets utveckling krävde ett större kapital som erhölls genom en fördubbling av aktiekapitalet till en miljon kronor. Det nya aktiekapitalet tecknades av AB Separator som därigenom också blev huvudintressent i bolaget. Under 1920-talet går grundaren G V Larson hastigt bort. Änkan säljer aktierna. År 1926 började företaget att tillverka vägskyltar och rostfria artiklar till kök, sjukhus, charkuterier, laboratorier och apotek. På 1940-talet byggdes lokalerna vid Gymnastikgatan ut. År 1958 lades valsverket i Skogstorp ned och fem år senare bytte koncernen namn till Alfa Laval AB. Tillverkningen av vägmärken flyttades till Lycksele och rostfritt handelsgods fördes över till Olofström under 1960-talet. År 1970 såldes fastigheten vid Gymnastikgatan till kommunen och huvuddelen av verksamheten flyttade tilll anläggningen i Skogstorp efter om- och tillbyggnad. LITTERATUR: * "Från plåtslagareverkstad till storindustri", Sörmlandsposten 1943:22/11 * Jubilera, lägga ned, "Pressbolagets öde", Eskilstuna-kuriren 1969:29/3 * Några axplock ur Pressbolagets utveckling under åren, Eskilstuna 1975 (7 sidor) * Wermelin, Olof Halvar, "Pressbolaget - Eskilstuna", Jernhandelsbiträdet 1941:juninr. * Moelv, Bjarne, "Smestad i förvandling - Eskilstunaindustrin förr till nu" 1985. TILLVERKNING: Pressgods av järn- och stålplåt samt rostfritt material, såsom separatordelar, mejerikärl, hushållskärl, renhållningskärl, väg- och reklamskyltar, krigsmaterial, såsom stålhjälmar, torpeder, minor, stålinredningar för kontor och lager, tunnplåt, särskild pressplåt och antimagnetisk järnplåt. ARKIVET: Arkivleveransen anlände till stadsarkivet i Eskilstuna den 8 oktober 1990. Arkivförteckningen upprättades av arkivassistent Ivar Stenberg. En leverans av fotografier och spelfilm inlämnades till Företagsarkivet den 3 februari 1999, av Bengt Nilsson, Bryggartorpsgatan 1, 633 58 Eskilstuna. Denna förtecknades i juni 2001 av Ann-Marie Asplund. En leverans inkom till Företagsarkivet i oktober 2003 från Alfa Laval. Leveransen innehöll bolagsstämmoprotokoll, stiftelsehandlingar, fotografier, personalhandlingar, jubileumsmaterial, handlingar rörande produktion av bl a hjälmar m m. När det gäller personalhandlingar ingår flera listor över anställda även i jubileumshandlingarna. Handlingarna förtecknades i november-december 2003 av Marlene Arnell. Bland handlingarna påträffades även protokoll 1944-1947 från Stålpressens Verkstadsklubb. Dessa lämnades till stadsarkivet där arkivet efter klubben finns.

Placering

232

Länkar

Det finns inga länkar