Arkivbildare: KVICKSUNDS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Grunduppgifter

KVICKSUNDS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
214
Kvicksund
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Kvicksunds fastighetsägareförening bildades den 19 november 1959 med syfte att "bevara Kvicksundsområdets karaktär såsom fritids- och villaområde samt att därvid även verka för ett bevarande av landskapets egenart och skydda vatten och luft för föroreningar". Föreningen kom tämligen omgående att ta ställning till en planerad stor sulfatfabrik vid Kvicksund. Man tog upp frågan om föreningens upplösning vid ett möte den 21 maj 1968. Den kom dock att äga bestånd ytterligare en tid eller till den 3 september 1975, då föreningens verksamhet förklarades vilande. De likvida medlen delades lika mellan Kvicksunds Villaägare- och Nyckelöns fastighetsägareföreningar. Handlingarna har avlämnats i mars 1978 av direktör Gustaf Ståhl, Solhem, Kvicksund. De har förtecknats av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson i november s.å.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar