Arkivbildare: VÄSTRA SÖRMLANDS ELITTJURFÖRENING

Grunduppgifter

VÄSTRA SÖRMLANDS ELITTJURFÖRENING
284
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Hotell Gillet i Katrineholm var platsen och dagen var den 20 december 1943, när medlemmar i kontrollföreningen samlades för att diskutera seminverksamhet och bildandet av Västra Sörmlands Elittjurförening. Initiativtagare var kontroll- föreningens ordförande Gunnar Arrén, Stensjö. Närvarande var också husdjurs- konsulent Yngve Hansson. Ett 90-tal medlemmar var närvarande och vid samman- trädet tecknades en fusion av ett 60-tal medlemmar med 1700 kor som underlag för seminering. Fusion med två Sörmlandsföreningar skedde 1960. Handlingarna överlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzén, Timmervägen 5, 633 69 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1994 av Ivar Stenberg.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar