Arkivbildare: B. & O. LIBERGS FABRIKS AB

Grunduppgifter

B. & O. LIBERGS FABRIKS AB
288
1895 - 1935
ESKILSTUNA
  • 048400023 Husby-Rekarne kommun 1863-1970
Bröderna Bernhard och Oscar Liberg började bygga Rosenfors fabriker år 1861. Företaget ombildades till B. & O. Libergs Fabriks AB den 15 november 1895. Beträffande sekelskiftets fabriksmiljö vid Rosenfors, se Verkmästare Anders Lindencrantz` papper. Enligt ett kontrakt av år 1921, överfördes aktiemajoriteten på Jernbolaget. När bolaget trädde i likvidation (enligt stämmobeslut den 6 juli 1932) år 1935, försåldes alla tillgångar till Jernbolaget. Samma år bildades på Jernbolagets kontor ett nytt bolag, Libergs Fabriks AB. Se dess arkiv, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, dotterbolag.

Placering

76

Länkar

Det finns inga länkar