Arkivbildare: FABRIKSFIRMA P. LILJEQVIST

Grunduppgifter

FABRIKSFIRMA P. LILJEQVIST
289
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Firmanamn: P. Liljequist i Torshälla & Nyby (1870-tal) Fabriksfirma P. (=Per) Liljeqvist, Eskilstuna (1880- o. 1890-talen) P.o.f. (=Per Olof Fredrik) Liljequist, Eskilstuna (1896) Liljeqvists sågblads- och redskapsfabrik nya AB (fr.o.m. 1896). Handlingarna har avlämnats av Eskilstuna museer. Ur litteratur: Nya Aktiebolaget Liljeqvists sågblads- och Redskapsfabrik. Följande står att läsa om Liljevists fabrik i "Beskrivning över Eskilstuna med omnejd" (1938): Detta företag grundades år 1877 av ingenjör P. Liljeqvist, vilken år 1902 överlät detsamma till ett för ändamålet bildat bolag. Bolaget har sedan dess utvecklats betydligt. Den gamla fabriksfastigheten blev snart för liten och då uppfördes år 1916 en ny sådan, och här installerades nu de modernaste maskiner. Även kontorslokalerna, som ansluta sig till fabriken, äro i varje detalj fullt moderna.Verksamheten omfattar tillverkning av sågblad för alla förekommande ändamål, handredskap såsom skyfflar, spadar, grepar och gafflar samt eggverktyg av olika slag. Fabriken sysselsätter ca 100 man /1938/ men arbetet underlättas betydligt genom de för denna fabrik installerade specialmaskinerna. Verkst. direktör för bolaget /1938/är bergsingenjör Allan Schollin-Borg. Litteratur: "P Liljeqvists fabriker", Ring, H.A., Sveriges industri, dess stormän och befrämjare 2 (odaterad). Ekerot, G." Aktiebolaget P. Liljeqvists sågblads- och redskapsfabrik", Ur Eskilstuna stads historia 1902 (sid 37-42).

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar