Institution: ESKILSTUNA STADSARKIV

Grunduppgifter

ESKILSTUNA STADSARKIV
Kriebsensgatan 4
632 20
Eskilstuna
016 - 710 10 34
stadsarkivet@eskilstuna.se
http://www.eskilstuna.se/stadsarkivet
Eskilstuna stadsarkiv är ett kommunalt arkiv och ansvarar i första hand för att ta hand om de historiska arkiven från Eskilstuna kommun med föregångare (kommuner infördes i Sverige år 1863). Sammanlagt finns omkring 730 kommunala arkiv hos stadsarkivet. Vid sidan om de kommunala arkiven förvarar Eskilstuna stadsarkiv även en hel del material från lokala och vissa regionala föreningar samt en del arkiv från enskilda personer och släkter. Totalt finns 1 500 föreningsarkiv och 130 släkt- och personarkiv hos Stadsarkivet. Allt som allt förvarar Eskilstuna stadsarkiv omkring 3 500 hyllmeter arkiv - en outsinlig källa till Eskilstunas lokalhistoria, och kulturhistoria i allmänhet.