Institution: ARKIV SÖRMLAND

Grunduppgifter

ARKIV SÖRMLAND
Kriebsengatan 4
632 20
Eskilstuna
Kriebsensgatan 4
076-319 67 53
info@arkivsormland.se
http://www.arkivsormland.se/
Arkiv Sörmland bildades den 4:e april 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland (bildat 1966) och Företagens arkiv i Sörmland (bildat 1996). Vi arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den enskilda sektorn i länet, dvs handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner. I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar. Genom ett avtal med länets kommuner kan ideella föreningar lämna in sina handlingar till oss för ordnande och förtecknande, varpå förvaring sker vid Arkivmaterialet omfattar bla: - Ekonomiska föreningar - Fotografer - Företag - Gårdar - Byalag - Fastigheter - Personarkiv - Pressark