Institution: SVERIGEFINLÄNDARNAS ARKIV

Grunduppgifter

SVERIGEFINLÄNDARNAS ARKIV
Kriebsensgatan 4
632 20
Eskilstuna
Kriebsensgatan 4
016-7101034
stadsarkivet@eskilstuna.se
http://www.arkisto.org/
Sverigefinländarnas arkiv är ett minoritetsarkiv som har som uppgift att bevara dokument ( föreningsmaterial, bilder, berättelser) rörande sverigefinskt liv och verksamhet samt stödja och främja sverigefinskt kultur och forskning. Arkivet fungerar även som multimedia-arkiv som bevarar och publicerar digitala material och multimediaprodukter.