Volym: 2 1990-2016 Häri även: Styrelseprotokoll 1990-1993. Medlemsf

Grunduppgifter

2
1990-2016
-
(enhet saknas)
Häri även: Styrelseprotokoll 1990-1993. Medlemsförteckning 2016. Tidningsurklipp 1994, 2004, 2010, 2013. Häri dessutom handlingar såsom: Styrelseberättelser 1968/69 -1988/90 spr.år. Medlemsutskick u.å. Jubileumshandlingar 1984, 1994, 2004, 2014. Sammanställning från föreningens berättarcirkel "Folkskollärarinnor minns" 2010. Berättelse om folkskoleväsendet i Eskilstuna 1947/48 (med uppgifter om många av folkskollärarinnorna). "Alla tiders folkskollärarinnor" 1998 (med historik bakgrund till yrket, en gåva till föreningen). Handlingar från avslutningen 2016.

Placering

112:9:1
112:9:1

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar