Volym: 3 2005 Protokoll från årsmöte gällande nedläggning samt

Grunduppgifter

3
2005
-
(enhet saknas)
Protokoll från årsmöte gällande nedläggning samt överförande av återstående medel till Stiftelsen Barvagården. Med handlingar såsom: Revisionsberättelse avseende 1960. Medlemslistor/uppbördslistor 1961-1963. Medlemskort 1952-1962. Utträde ur Svenska gymnastikförbundet för Barva JUF:s gymnastikklubb u å. Kvittens för överföringen av återstoden av medlen till Stiftelsen Barvagården 2005. Bankpapper (från tiden som vilande) 1989-2005. Entrébiljetter u å. Rockmärken u å.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar