Volym: 1 1954 - 1969 21/9 1954 - 25/2 1969 In

Grunduppgifter

1
1954 - 1969
Bunt
0 (enhet saknas)
21/9 1954 - 25/2 1969 Innehåller: Mötesprotokoll för "Gamla företaget" 11/10 1954 - 25/2 1962 Styrelseprotokoll för dito 21/9 1954 - 14/1 1965 Mötesprotokoll för Torshälla torrläggningsföretag, 22/2 1962 - 25/2 1969 (prot. är gemensamma med "Gamla företaget") Styrelseprotokoll för dito 27/5, 19/6 1961 Anm: Protokoll saknas för år 1967 Innehåller även: Protokollshandlingar (fullmakter m m) 1951 - 1962 (spr år) Revisionsberättelser för "Gamla företaget" 1945 - 1969 Dito för Torshälla torrläggningsföretag 1961 - 1969 Styrelseberättelser 1952, 1961 (2 st) Debiteringslängder 1951 - 1962 Fotografier (5 st) u å

Placering

151/11
151/11

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar