Volym: 1 1956-1976 För tiden 1963-1991 se Tr

Grunduppgifter

1
1956-1976
Bunt
0 (enhet saknas)
För tiden 1963-1991 se Trollskärs ekonomiska förenings arkiv. Även: Styrelseprotokoll 1958-1960, 1962-1964 Verksamhetsberättelser 1957-1961, 1963-1972 Revisionsberättelser 1957-1974 Medlemsförteckningar 1956-1957, 1960 Stadgar u å Historik 1956-1991 Kassabok (lösa blad) 1956-1969

Placering

63/1
63/1

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar