Volym: 1 1938-1967 Anm: Saknas för åren 194

Grunduppgifter

1
1938-1967
Bunt
0 (enhet saknas)
Anm: Saknas för åren 1949, 1952, 1962-1964 Även: Styrelseprotokoll 1926, 1938-1960, 1962-1967 Dagordningar 1943-1954, 1956-1967 Ekonomiska tablåer 1928-1965, 1967 Fullmakter 1946, 1952-1967 Styrelse- och årsberättelser 1928, 1938-1948, 1950, 1952-1955

Placering

62/9
62/9

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar