Volym: 2 1892-1971 2 band och 94 lösa handlingar. Innehåller: Kassa

Grunduppgifter

2
1892-1971
-
0 (enhet saknas)
2 band och 94 lösa handlingar. Innehåller: Kassabok för Wij rote med räkenskaper för: bykassan 1892-1923, fattigrotens kassa 1892-1900, hamnkassan 1918-1923 Kassabok för Wij rote med räkenskaper för: bykassan 1924-1971, hamnkassan 1924-1927 Verifikationer, 1918, 1924-1939

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar