Volym: 1 1831-1958 Odat. 27 lösa handlingar

Grunduppgifter

1
1831-1958
-
0 (enhet saknas)
Odat. 27 lösa handlingar om 39 blad. Innehåller: Kontrakt, arrendekontrakt och överenskommelser 1831-1946 (spr år), odat. (bl a kontrakt på arrende- auktioner å Viboön; jfr vol. E:I.) Brandstodshandlingar 1927-1958 Körlistor odat.

Placering

61/5
61/5

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar