Volym: 1 1958-2004 Årsmötesprotokoll 1958-19

Grunduppgifter

1
1958-2004
-
(enhet saknas)
Årsmötesprotokoll 1958-1969, 1980-1981, 1991-2004. Styrelseprotokoll 1958-1969, 1980-1981, 1991-2004. Festkommittéprotokoll 1959. Gemensamt fört protokoll med Västerås Ingermanlandska förening 2003. Verksamhetsberättelser1983-1989, 1991-2004. Revisionsberättelser1968, 1991-2004. Resultat- och balansräkning 1978-1989, 1991-2004. Styrelsens korrespondens och handlingar 1991-2004.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar