Volym: 1 1967-1978 Innehåller: Styrelseprot

Grunduppgifter

1
1967-1978
Bunt
(enhet saknas)
Innehåller: Styrelseprotokoll 1975. Häri även: Ekonomiska redovisningar 1978 (2 st); Hälsorådets arbetsutskottetsprotokoll 18/5 1972-12/5 1977; Protokoll vid löneförhandlingar 1971-1976; Sektionsprotokoll 1976; Kassabok (årsredovisning) 1971-1975; Verifikationer 1977-1978.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar