Volym: 1 1934-1956 1934 27/9-1956 25/4. Fyra häften i kartong. Häri

Grunduppgifter

1
1934-1956
-
(enhet saknas)
1934 27/9-1956 25/4. Fyra häften i kartong. Häri även: Styrelseprotokoll 8/10 1934-31/10 1956; Stadgar antagna 1934; Fotografier och tidningsurklipp 1934-1956 spr.år.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar