Volym: 1 1929-1940 U.å. 4 häften inlagda i kartong. 2 häften u.å. u

Grunduppgifter

1
1929-1940
Kartong
(enhet saknas)
U.å. 4 häften inlagda i kartong. 2 häften u.å. utgör kvartals- avgiftslistor. Även: Medlemsmatrikel 1953-57. Kassabok för skattmästaren 1905-10, 1914, 1916, 1 häfte. Kassabok för uppbördsmannen 1954-55, 1960, 2 häften.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar