Volym: 1 1985-1994 Med: Lokala ungdomskommi

Grunduppgifter

1
1985-1994
Bunt
(enhet saknas)
Med: Lokala ungdomskommitténs protokoll 13/9 1991; Protokoll med representantskapet 11/5 1993; LO-sektionens planeringsmötesprotokoll 2/4 1992, 18-19/4 1994; Styrelseprotokoll för AB Eskilstuna Folkets Hus 20/10 1994; Minnesanteckningar förda vid möte med förbundsavdelningarna, LO-sektionen samt Distriktsstyrelsen 21-22/8 1993; Bilagor 1989; Remissyttrande 1989; Handlingar 1987-1994 spr.år.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar