Volym: 1 1952,1954 Häri även: Medlemsförteckning u.å. Korrespondens

Grunduppgifter

1
1952,1954
Bunt
(enhet saknas)
Häri även: Medlemsförteckning u.å. Korrespondens 1952-1958 Lagfartsbevis 1955-1957 Handlingar angående avstyckning från Grundby 1:28 1954,1957 Tidningsurklipp angående Slätviksbadet 1973, 1977 Kassaböcker över samköpet Grundby 1:28 1952-1960 Verifikationer 1952-1959.

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Det finns inga länkar